AKC ČR
Eloma
Frima
Hobart
Hugentobler
MKN
Validex
Winterhalter
Produkty / Mycí stroje Winterhalter / Myčky podstolové UC

Myčky podstolové UC

Svět kuchyní je rozmanitý: africké, asijské a evropské speciality patří dnes ke gastronomické nabídce stejně jako lokální kuchyně. Právě tak, jako se liší na­bízené pokrmy, je různé také myté nádobí a druhy zašpinění.

Tyto různorodé požadavky splňují podstolové myčky nádobí Winter­halter, a to při zachování těch nejvyšších nároků na kvalitu. Ať se jed­ná o lehké nebo silné zašpinění, škrob, mastnotu nebo bílkoviny – výsledkem je vždy hygienicky čisté a suché umyté nádobí. Nové myčky nádobí Winterhalter berou ohled také na různé tvary a velikost nádobí – od křehkých japonských polévkových misek až po velké, robustní talíře na pizzu.

Podstolové myčky série UC jsou dostupné jako myčky sklenic, myčky nádobí, myčky bistro nebo myčky příborů ve velikostech S, M, LXL.

K dispozici jsou tři standardní mycí programy, které se automaticky nastaví podle stupně znečištění a typu umývaného nádobí. Můžete se spolehnout na myčku, která je optimálně nastavena pro vaše individuální potřeby. Dokonalé výsledky mytí jsou zaručeny.

Díky volitelnému dalšímu příslušenství si myčku můžete ještě více přizpůsobit. Série UC - hospodárné řešení pro dosažení zářivého výsledku mytí.

Nové podstolové myčky řady UC od firmy Winterhalter se řídí výhradně podle Vašich přání.

Stroj se dá v uvedených třech krocích individuálně konfigurovat:

Krok 1: Čtyři typy pro různé účely použití až se třemi standardními progra­my:

– myčka sklenic

– myčka nádobí

– myčka bistro

– myčka příborů

Krok 2: Čtyři velikosti: S = malá, M = střední, L = velká, XL = extra velká

Krok 3: Individuální možnosti vybavení: Energy, zabudovaný změkčovač, za­budovaná částečná demineralizace DeMatik Pi-240, sady košů, designové prvky pro vzhled čela strojů atd.

 

:::: Myčky sklenic

Dokonalá čistota – více než pouhý standard. Od rtěnky přes zaschlou mléčnou pěnu až po dužinu z ovoce: způsoby znečištění a požadavky jsou různorodé.

Nové eliptické mycí pole nahoře a dole zajišťuje celoplošnou mycí sílu, která zvládá i odolné zne­čištění. Drobné částečky, jako dužina z ovoce nebo kávová sedlina, jsou účin­ně odstraňovány 4-násob­ným filtračním systémem se senzorem zakalení, takže mycí voda zůstává trvale čistá.

VarioPower reguluje tlak vody v každém mycím programu – a zaručuje tak stabilitu křehkých sklenic. Aby byl i při níz­kém tlaku vody dosažen ideální mycí výsledek, přizpůsobují se vhodně ostatní faktory mytí. Díky tomu jsou křehké sklenice na víno při nízkém tlaku vody stejně čisté jako robustní pivní půllitry při vysokém tlaku vody.

Menší koroze skla, trvan­livé dekory

Mléčné sklenice, koroze skla, vybledlé dekory – kdo by to neznal? Příčina: příliš vysoké mycí teploty, resp. nesprávné mycí prostředky s nesprávným dávkováním.

 

:::: Myčky nádobí

Stabilita veškerého nádobí

Při příliš vysokém mycím tlaku se malé a lehké kusy nádobí mohou převrhnout a následkem toho nemusí být vždy uspokojivě čisté. Díky systému VarioPower může Winterhalter indivi­duálně regulovat mycí tlak. Prostřednictvím volby vhodného standardního programu zůstává zvláště lehké myté nádobí bez­pečně na místě a je čistě umyto. Také ostatní fak­tory mytí se automaticky přizpůsobí.

Konec s odolnými nečistotami

I v malé kuchyni se může vyskytovat silně znečiš­těné nádobí. Často se musí mýt několikrát nebo dokonce ručně.

Speciálně nastavený program umožňuje mytí s mimořádně vysokým tlakem vody a zaruču­je, že i silně znečištěné nádobí bude hygienicky čistě a zároveň hospodár­ně umyto.

Maximální kapacita pro plechy a tácy

V závislosti na typu gas­tronomického provozu patří k mytému nádobí kromě malých kusů také velké nádobí, například plechy a podnosy.

Pokud jsou myty ručně, investuje se mnoho času, vody a energie. Vyplatí se tedy využít UC-XL s extra velkým vnitřním prosto­rem. Je tak možné mýt plechy a podnosy hospo­dárněji a s vyšší hygienou.

 

:::: Myčky bistro

Připraveno na všestranné použití

V bistru je nutné mýt na minimálním prostoru hygie-nicky čistě různé nádobí, od sklenic přes příbory až po talíře.

Právě při tomto kom­binovaném způsobu mytí vznikají nejrůznější nečistoty. Díky 4-násobné­mu filtračnímu systému mycího roztoku se senzo­rem zakalení lze odstranit částečky, jako je dužina z ovoce a kávová sedlina. Mycí roztok přitom zůstá­vá trvale čistý.

Zářivé sklenice

Požadavek na hygienic­kou čistotu je u sklenic stejně přísný jako u nádobí – sklenice jsou ale choulostivější. Proto se doporučuje oplachová teplota 65 °C.

Jestliže se sklenice myjí odděleně, vybírá se pře­dem definovaný program jednoduše pomocí pikto­gramu sklenic na dotyko­vém displeji. To zaručuje optimální mycí výsledek a zároveň brání korozi skla.

Čisté nádobí

Nejsilněji a nejvíce za­špiněné jsou zpravidla talíře: je nutné beze stopy odstranit bílkoviny, škrob a mastnotu.

Příslušný speciální program na nádobí pro stroje bistro myje s vyšším tlakem vody a vyšší oplachovou teplotou. Tato kombinace zaručuje dokonalé mytí a schnutí, a to i u silně zašpiněného nádobí.

Double Rack systém

Mycí stroj UC-L se sys­témem Double Rack je ideální pro penziony a restaurace, které používa­jí velké množství menších talířků, šálků a jiného stejného nádobí. Využi­tím dvojice košů dojde ke zdvojnásobení kapacity mytí, které navíc přine­se snížení provozních nákladů o 50 %.Double Rack systém se skládá z nerezového držáku koše a dvou košů – na šálky a na talíře.

 

:::: Myčky příborů

Myčky příborů Winterhalter zaručují hygienicky čisté mytí a opticky bezvadné příbory společně s podstatnou úsporou času a výdajů. Nehygienické a časově náročné přelešťování je při používání demineralizované vody zbytečné – záři­vý příbor je obratem ruky znovu připravený k použití. Tyto myčky jsou k dispo­zici ve čtyřech různých velikostech, které vyhovují nejrůznějším prostorovým požadavkům.

S kompletním řešením Winterhalter zaručují všechny komponenty dokona­lý mycí výsledek. Winterhalter doporučuje umístit příbory v namáčecí lázni. Speciální koše také zaručují, že budou příbory správně umyté. Tak je možné garantovat bezvadný výsledek mytí a sušení.

Obsluha myčky musí být tak jednoduchá, aby nevyžadovala prakticky žád­nou pozornost. Díky dotykové obrazovce je manipulace s myčkami řady UC naprosto jednoduchá a nezávislá na jazyce: v závislosti na mytém nádobí, resp. znečištění, se vhodný program vybírá poklepem na symbol příslušného nádobí. O průběhu mytí a stavu stroje informují personál průběžně optické a akustické signály.

Kromě toho je stroj schopen rozpoznat chybu, upozornit na ni a dokonce ji částečně sám odstranit. Tak přebírá řada UC aktivní odpovědnost a ulehčuje personálu práci. Dotykový displej není pouhým navigačním nástrojem, ale nabízí také různé důležité informace pro vedoucího kuchyně a servisní techniky.

SPOJTE SE S Námi

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK