AKC ČR
Eloma
Frima
Hobart
Hugentobler
MKN
Validex
Winterhalter
Produkty / Mycí stroje Winterhalter / Myčky průchozí PT

Myčky průchozí PT

V oblasti průchozích košových myček nastavila společnost Winterhalter zavedením série GS 500 na trh velmi náročná měřítka. V souladu s tím byly vysoké i požadavky, kladené společností Winterhalter na vývoj nové generace produktů. Výsledkem je série, překonávající všechny úspěšné předchozí modely a je naprosto bezkonkurenční co se týče efektivnosti a ergonomie:

- jednoduše briliantní
- nesrovnatelně kvalitnější mytí
- suverénně rychlejší
- velmi krátký pracovní čas mytí a rychlejší naplnění a ohřev
- zaručeně úsporná
- minimální spotřeba zdrojů a inteligentní využití energie.

V gastronomických podnicích se pracuje s nejrůznějším nádobím, od sklenic přes běžné nádobí až po velké talíře na pizzu, plechy GN-2/1 či eurobedny, a vše je potřeba co nejrychleji umýt a uklidit.

Důležitou roli v oblasti mytí nádobí hraje šetrné a úsporné čerpání zdrojů a energie. Při plánování investice do myčky je potřeba vzít v úvahu zejména běžné provozní náklady. Ty jsou dnes mj. kvůli neustále se zvyšujícím cenám elektřiny, vodného a stočného rozhodujícím faktorem hospodárnosti

pořizovaného zařízení.

Perfektní výsledky i ve velmi náročných situacích

Individuálně nastavitelná mycí síla

Rozhodujícím faktorem pro zaručení hygienicky čisté kvality mytí je mycí tlak. Po výběru potřeb­ného mycího programu uživatelem následuje automatické nastavení mycí síly systémem VarioPower podle typu nádobí a míry jeho zne­čištění. Slabě znečištěné nádobí se umyje vodou slabšího tlaku, velmi znečištěné pak vodou tlaku vyššího. VarioPower tedy zaručuje, že se s nádo­bím v myčce bude zacházet optimálně šetrně, a přitom bude po umytí zářivě čisté.

Permanentně čistý mycí roztok

Voda je v myčkách nové série PT během celého procesu průběžně filtrována a hlídána. Permanentní čistotu vody v dosud nevídané kvalitě zajišťují tři inovativní prvky:

Patentovaným systémem filtrace plného proudu tvořeným krytem nádrže, sítovým válcem a sacím sítem čerpadla je filtrováno 100 % mycího rozto­ku. Kromě toho jsou ještě odstředivou silou osvědčeného systému Mediamat odstraňovány velmi jemné nečistoty jako např. kávová sedlina.

Kvalita mycího roztoku je permanentně hlídána senzorem. Podle situace se pak do nádrže načerpá větší množství čisté vody, čímž se mycí roztok postupně zregeneruje. Myčka je takto schopna dosahovat vždy briliantních výsledků jak z hlediska oplachu, tak i hygieny.

Kompletní plošné pokrytí

Eliptické mycí pole s integrovanými mycími a oplachovacími tryskami je zárukou maximálního plošného pokrytí. Parametry všech trysek, tedy jejich tvar, velikost a úhel sklonu, jsou zvoleny tak, že se celý obsah myčky umyje až do posled­ního koutku vždy briliantně.

HighTemp – mytí s vyššími teplotami

Díky přizpůsobení parametrů jsou splněny speciální hygienické požadavky.

Kratší chod programů

Průchozí košové myčky značky Winterhalter dis­ponují premiérově také aktivním managementem energie. To vede ke zkrácení mycího času, a tím také ke zvýšení výkonu mytí až o 28 % za hodinu.

I nejkratším programem se díky flexibilnímu nastavení tlaku vody mechanismem VarioPower, celoplošným, eliptickým mycím polím a patentované filtraci plného proudu dosahuje briliantní kvality mytí.

Zkrácený ohřev

 Díky aktivnímu managementu s optimálním využitím dostupné energie se myčka velmi rychle dostává do stavu provozní připravenosti. Ohřev se takto zkracuje až o 50 %. Myčky série PT jsou ve srovnání s ostatními průchozími myčkami připraveny k provozu daleko rychleji.

Minimální prostoje

Společnost Winterhalter vybavila jako první výrob­ce vůbec všechny myčky série PT (kromě PT-500) výměníkem tepla z odpadní vody EnergyLight. Ten zajišťuje průběžné předehřívání přitékající studené vody na oplach, která se díky tomu rychleji ohřívá na potřebnou teplotu. Ohřev oplachovací vody se zkracuje velmi výrazně, až o 26 %. V provozních špičkách je tak možné mýt doslova koš za košem.

Maximální hospodárnost

Myčka série PT je tak díky kombinaci EnergyPlus a poháněného oplachovacího systému v dlouhodobém horizontu zárukou maximální hospodárnosti. Provozní náklady jsou ve srovnání s běžnými prů­chozími myčkami až o 32 % nižší.

SPOJTE SE S Námi

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK