AKC ČR
Eloma
Frima
Hobart
Hugentobler
MKN
Validex
Winterhalter
Produkty / Mycí stroje Winterhalter / Myčky s automatickým posuvem košů

Myčky s automatickým posuvem košů

::::  Jednonádržové myčky s posuvem košů STR

V hotelovém a gastronomické oboru a rovněž ve společném stravování se počítá flexibilita a výkon – to platí jak pro kuchyňský personál tak i pro technické vybavení. Firma Winterhalter tyto potřeby zohlednila v jednonádržových myčkách s posuvem košů řady STR. Výsledkem je komplexní flexibilní koncepce stroje, která se přizpůsobuje množství umývaného nádobí a nejrůznějším prostorovým podmínkám.

Všechny modely zajišťují při nejvyšší hospodárnosti perfektní mycí výsledky a bezpečnou hygienu.

Projektování na míru

Jednonádržovou myčku s posuvem košů STR lze díky kompaktním rozměrům realizovat v přímém provedení nebo jako rohovou instalaci – perfektní k projektování na míru, zvláště v malých a křivo­lakých prostorech.

Nejvyšší flexibilita

Při běžícím provozu lze volit podle stupně znečiš­tění a množství nádobí mezi dvěma transportními rychlostmi. Navíc volitelná zóna předčištění zvyšuje kapacitu stroje – zvýšený přísun nádobí se tak spolehlivě zvládne. Pro nádobí, které se musí ihned znovu připravovat k použití, doporučujeme volitelnou sušicí zónu.

Pro použití v menších kuchyních pro mytí nádobí lze toto obdržet také v rohovém provedení. Nasa­zením na 90°-rohový dopravník zůstanou rozměry stroje kompaktní a vytváří tak jednodušeji a flexi­bilněji prostorové plánovaní.

- MYCÍ VÝKON

Výkonný mycí systém

Perfektně sladěná kombinace silného čerpadla, pěti mycích ramen nahoře, tří dole, optimální distribuce vody a celoplošného rozmístění trysek umožňuje ty nejlepší výsledky mytí. Při standard­ním programu splňuje řada STR hygienické poža­davky normy DIN 10512.

Filtrace roztoku

Hrubá nečistota se zachycuje pomocí odnímatelného plochého síta ve spojení se sacím sítem čerpadla. Navíc osvědčená filtrace Mediamat zbavuje, pomocí odstředivé síly, permanentně oplachovací vodu jemných nečistot jako např. kávové sedliny. Tím je zajištěn trvale bezvadný výsledek mytí.

Zóna předčištění – mimořádná mycí síla

Zóna předčištění myčky STR 130 zbavuje nádobí hrubých zbytků jídel, které se zachycují v jedno­duše odnímatelné sítové kazetě. Tím se snižuje zanášení nečistot do hlavní mycí zóny.

Šetrné mytí sklenic

Pomocí volitelného přepínání teploty lze oplach zredukovat na 65 °C. To zabezpečuje šetrné mytí sklenic.

- HYGIENA

Hladké povrchy

Hladká vnitřní strana dveří, hlubokotažená, beze­spárová nádrž se zaoblenými rohy a hygienická zadní stěna se stoupacími vedeními umístěnými vně předcházejí usazeninám vápence a nečistot.

Optimálně přístupná

Hygienická dvířka otočná o 180° řady STR mají proti konvenčním posuvným dvířkům jasné výhody: Nepodléhají opotřebení a umožňují ergonomický přístup pro čištění vnitřního prostoru stroje a vnitřní strany dvířek.

Kontrolovaná hygiena

Hlídání hygieny se provádí přes ovládací displej prostřednictvím zobrazení teploty bojleru a nádrže. V kombinaci s volitelnou sací trubicí indikuje myčka nepřítomnost mycího a oplachovacího prostředku. Významně tak přispívá k trvalé hygienické nezá­vadnosti.

Samočisticí program a automatické odčerpávání

Na konci provozního dne se vnitřní prostor stroje automaticky vypláchne. Navíc zajišťuje integrované odpadní čerpadlo úplné vyprázdnění nádrže – tím se potřeba ručního čištění snižuje na minimum.

 

:::: Vícenádržové myčky s automatickým posuvem košů MTR

V každé velké kuchyni se druh a množství umývaného nádobí liší. Společnost Winterhalter Vám pro­střednictvím série MTR nabízí vhodné mycí řešení. Sérii MTR lze konfigurovat díky modulární konstrukci a rozmanitým možnostem dle Vašich požadavků.

- MYCÍ VÝKON

Výkonný mycí systém

Mycí ramena, tvar trysek a tlak čerpadla jsou optimálně navzájem sladěny. V případě potřeby lze dokonce individuálně nastavit úhel mycích ramen. Obzvláště v případě umývaného nádobí s prohlubněmi (např. tácy udržující teplo) se voli­telná postranní mycí ramena postarají o maximální pokrytí plochy.

Filtrace mycího roztoku

Jednotlivé nádrže pro předmytí a hlavní mytí jsou vybaveny celoplošným systémem sít spolu se sacím sítem čerpadla a osvědčenou filtrací Mediamat. Pomocí odstředivé síly zbavuje toto zařízení oplachovací vodu těch nejjemnějších částic plo­voucích ve vodě, jako je například kávová sedlina. Tím je trvale zaručen bezvadný výsledek mytí.

Speciální programy

Pomocí speciálních programů pro sklenice (voli­telné) a nádob se mycí proces přizpůsobí zvlášt­ním požadavkům. V programu na mytí sklenic se tak například při oplachu aktivuje osmotická voda – je-li k dispozici – automaticky.

Nepřetržitý posuv košů

Pro nepřetržitý posuv umývaného nádobí byl vyvinut speciální pohonný systém, který zaručuje rovnoměrný kontakt s oplachovací vodou.

Předmycí zóna s tepelným výměníkem

Tepelný výměník se stará o konstantně nízké hodnoty teplotní bilance. Tím lze spolehlivě pře­dejít usazování škrobu a bílkovin, a výrazně tak zlepšit výsledky předmycího procesu. Energie zís­kaná z předmycí zóny se navíc využije k ohřátí oplachovací vody.

- HYGIENA

Hygienická otočná dvířka

Hlubokotažená hygienická dvířka s hladkými vnitřními stranami zamezují tvorbě nánosů špíny a bakterií. Otáčejí se o 180° a přístup k vnitřním stranám dvířek je proto snadný.

Systém odpadního vzduchu s tukovým filtrem

Tukový filtr chrání odvětrávací kanál před nečis­totami. Zároveň se díky kulatému tvaru systému snižuje množství usazenin. Odvětrávání vyvedené do prostoru kuchyně je čistší – velká výhoda pro kuchyňské klima.

HighTemp – mytí při vyšších teplotách

Pro zvláštní požadavky dle normy DIN 10510 jsou myčky k dispozici také ve variantě HighTemp (vysoká teplota). Tuto funkci lze dle potřeby zapnout či vypnout.

Automatické samočištění

Rotující trysky vyčistí pomocí čisté vody z nádrže oplachovací zóny obzvláště stropní prostor myčky a to během běžného provozu a bez dodatečné spotřeby vody. Na konci provozního dne se celý prostor myčky automaticky vymyje horkou čers­tvou vodou a z nádrže se vypustí voda. Tím se výrazně snižuje objem ručního čištění myčky.

Série MTR kromě toho nabízí pro maximální hygienu tyto výhody:

• Hlubokotažené hygienické nádrže bez rohů a hran
• Hladká zadní stěna bez stoupacích vedení
• Čisticí systém tepelných výměníků se dvěma otáčejícími se mycími rameny (horní a spodní)
• Instalace na sokl

- HOSPODÁRNOST

Minimální spotřeba vody

Optimalizovaný oplachovací systém série MTR snižuje spotřebu čerstvé vody až o 30 %.

Aktivace zón řízená nádobím

Díky aktivaci zón řízené nádobím reaguje série MTR na vytížení dle aktuální situace automaticky: čerpadla, přívod čerstvé vody a sušení se aktivují pouze tehdy, nachází-li se umývané nádobí v příslušné zóně. Tak se cíleně a úsporně využívají zdroje, jako jsou voda, mycí a oplachovací prostředek a energie. Kromě toho se snižují emise hluku, tepla a par.

Pro ještě větší úspornost nabízí tyto výhody:

• Konstrukce s dvojitou stěnou
• Uzavřená spodní deska
• Předmycí zóna s regenerací jednotlivé nádrže
• Zařízení na úsporu čisticích prostředků a energie: až o 50 % méně mycího prostředku, až o 3 kWh za hodinu nižší spotřeba energie

SPOJTE SE S Námi

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK