NÁVRH A REALIZACE

Při výstavbě nové provozovny, nebo rekonstrukci stávajícího provozu, by měl být vždy zpracován profesionální návrh provozu a projekt technologie kuchyně.

Gastronomický projekt je vlastně "recept", jak správně postupovat při modernizaci, rekonstrukci nebo výstavbě gastronomického provozu. Je důležité si uvědomit že:

  • K největším, často nenapravitelným, chybám dochází realizací špatně navrženého, nebo nekvalitně zpracovaného gastronomického projektu.
  • Gastronomický projekt ovlivňuje celkovou koncepci, logistiku výroby, vymezuje plochy, trasy, řeší návaznosti na ostatní profese atd. = není to tedy jen zakreslení spotřebičů do půdorysu (jak je povětšinou mylně vykládáno), ale návrh koncepce a řešení celého gastroprovozu (kde návrh technologie je jen jednou z částí projektu gastro).
  • Projekt GASTRO tedy také ovlivňuje, jak bude celý koncept fungovat a také, zda bude provoz ziskový.
  • Gastronomický projekt také výraznou měrou určuje STANDARD celého provozu = spolu s odborníky-technology a kulinářskými odborníky zajišťuje implementaci moderních profesionálních postupů a zavádění nových trendů v gastronomii.
  • Vytvoření gastronomického projektu je vysoce odborná a sofistikovaná činnost, kterou musí zajišťovat nezávislý odborník s příslušným oprávněním (autorizací) a především s dostatečnými zkušenostmi = PROJEKTANT SPECIALISTA profese GASTRO.
  • Gastronomický projekt musí respektovat požadavky investora, tzn. musí být nezávislý. Zajištění maximální objektivity Gastronomického projektu lze dosáhnout jedině přímým vztahem mezi PROJEKTANTEM specialistou a INVESTOREM. Teprve takto zpracovaný Gastronomický projekt je správným podkladem pro dodávku technologií a zařízení.

Společnost ČUDA - velkokuchyně přistupuje k dodávkám kuchyní zodpovědně a profesionálně a proto zajišťuje projekty prostřednictvím specializované projektové kanceláře společnosti VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. 

www.gastro-projekt.cz

Tato renomovaná projektová kancelář dlouhodobě pracuje podle PROFESIONÁLNÍCH STANDARDŮ VE VYSPĚLÉ GASTRONOMII a v ČR je lídrem ve svém oboru. Dodávky kuchyní dle projektu VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. nesou viditelný kvalitativní rozdíl oproti jiným realizacím. Tento kvalitativní posun je patrný i z našich referencí viz: Entree Olomouc, Globus Brno, Cateringová kuchyňka Radějov atd.  

Individuální řešení stropů

Genialita a jednoduchot

Kuchyně je podle našeho názoru mnohem víc než "jen" prostor na vaření. Vyvíjíme systémová řešení pro zachycování odpadního vzduchu a přivádění čerstvého vzduchu pro všechny oblasti velkokuchyně - ať už to jsou úsporné systémy ve varnách, designová řešení s vysokorychlostními tryskovými zákryty ve frontcookingu, snižování hluku v umývárnách nádobí nebo cenově výhodná řešení v prostorech přípraven.

Celý systém větracích stropů GIF je tvořen aktivní kazetovou konstrukcí. Každá aktivní kazeta působí ve velkoplošné odsávací oblasti jako aerosolový odlučovač odpovídající normám VDI 2052 a DIN 18869. Částice odloučené při průchodu aktivními kazetami se hromadí v malých kulisách. Všechny aktivní kazety lze na kterémkoli místě stropu jednoduše vyjmout a vyčistit v myčce. Aktivní kazety se používají rovněž k velkoplošnému přívodu vzduchu a jsou libovolně zaměnitelné.

Díky posuvným kazetám lze větrací strop GIF rozebírat takřka z každého místa kuchyně. Není tedy nutné "šplhat" po kuchyňském zařízení a hygienicky dokonalé čištění je zaručeno.

Individualita a pružnost

Větrací strop GIF je plošně aktivní kompletní řešení od stěny ke stěně, včetně velkoplošné zóny pro odvod a přívod vzduchu, osvětlovacích prvků a krajové výplňové plochy, vše s konstrukční výškou pouhých 200 mm. Využití dutého stropního prostoru jako tlakové komory umožňuje dosáhnout maximálního podílu vzduchotechnicky aktivních ploch.

Velkoplošné zachycování výparů z vaření, pečení a jiných procesů a velkoplošné přivádění čerstvého vzduchu zaručují komfortní klima bez kondenzace a průvanu. Jedinečný modulový systém poskytuje svou reversibilní konstrukcí nejvyšší možnou transparentnost a hygienu.